" De buurt is ons kantoor "


De BAR werken op buurtniveau. Het is een kernelement in de definitie van het beroep: zij hebben geen welbepaald werkthema, geen specifieke doelgroep en geen instelling die hun interventies afbakent.

Het begrip ‘buurt’ wordt als volgt gedefinieerd :


Een gebied dat overeenstemt met een of meerdere statistische sectoren die werden geselecteerd op basis van sociaal-demografische en gezondheidsvariabelen: het mediane inkomen, het percentage mensen met diabetes, de bevolkingsdichtheid, de dichtheid qua 65-plussers en de gemiddelde grootte van de huishoudens. In dit gebied wonen ongeveer 20.000 à 30.000 mensen.

  • Een grondgebied dat zich kenmerkt door geografische grenzen die ‘een buurt afbakenen’ (een brug, een kanaal, een hoofdweg), en door symbolische grenzen. De ‘buurt’ stemt niet noodzakelijk overeen met institutionele grenzen maar is gebaseerd op het sociale weefsel, het leven in de buurt, de ervaringen en de percepties van de buurtbewoners.

Als Buurtactierelais hebben de maatschappelijk werkers een grondige kennis van de wijk waarin zij werken. Ze nemen de tijd om de buurt ruimtelijk te ontdekken en leggen contact met de verschillende actoren die aan de buurt verbonden zijn. Ze identificeren deze actoren, tonen erkenning voor hen en zorgen ervoor dat zij erkenning krijgen van hen.

Deze actoren zijn :

De doelgroepen

* inwoners (hoewel een groot deel niet aanwezig is tijdens de werkuren, alsook verenigende, ‘verbindende’ inwoners en burgergroepen)

* gebruikers van de publieke ruimte (voorbijgangers en daklozen)

* gebruikers van de diensten en handelszaken (winkels, sportzalen en verenigingen)

De plaatselijke actoren

 

* verenigingen (buurtcomité, culturele centra, ‘AMO’, enz.)

* handelaars (apotheken, kruidenierswinkels, cafés, enz.)

* openbare en gemeentediensten (straathoekwerkers, preventiedienst, OCMW, vakbonden en RVA)

* gezondheidsactoren (medische huizen en huisartsen)

* gebedshuizen (moskeeën en kerken)

* ...


De buurt is zowel een leefruimte als een doorgangsruimte. Dankzij hun expertise van de buurt die ze samen met de externe partner hebben ontwikkeld, kunnen de BAR voor het grondgebied aangeven hoe men iets kan betekenen voor de mensen die er wonen en/of langskomen.

De BAR werken meer in het bijzonder met kwetsbare mensen en halen de banden tussen hen aan (bv. jongeren, moeders, senioren, studenten, sociale huurders en daklozen).

Ze achterhalen ook welke delen van de buurt meer aandacht nodig hebben van de institutionele actoren en koppelen naar de relevante actoren de problemen terug waarmee de mensen in deze gebieden te maken hebben.

Werkgebied

 

ANNEESSENSWIJK 
LAAG-VORST 


HAACHTSESTEENWEG 


COLLIGNON 


KUREGEM BARA 

 

 

KUREGEM DAUW 
CUREGHEM VETERINAIRE 


FLAGEY - MALIBRAN 


WESTSTATION 


HOSPITAAL ETTERBEEK - ELSENE


JOURDAN 


KOEKELBERG GEMEENTE 


MAROLLEN 


MOLENBEEK HISTORISCH 


ONZE LIEVE VROUW TER SNEEUW 


BRABANTWIJK 


MARITIEMWIJK 


NOORDWIJK 


KONINGSWIJK 


ROODEBEEK - STERREBEELDEN 


SINT-JOOST-TEN-NODE GEMEENTE 


SINT-GILLIS GEMEENTE


VAL D’OR 


VAN VOLXEM - VAN HAELEN